Фото

Средња туристичка
школа

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја

КОЛЕКТИВ

Директор

Драгутин Миличић

Заменик директора

Јасмина Поповић

Координатор практичне наставе

Весна Филиповић

Психолог

Весна Дрљача

Педагог

Јелена Шнајдер

Стручна већа за области предмета у Средњој туристичкој школи

Српски језик и књижевност

1. Катарина Ђушић - наставник српског језика и књижевности

2. Наташа Раичевић - наставник српског језика и књижевности

3. Маја Ступар - наставник српског језика и књижевности

4. Данило Бајовић - наставник српског језика и књижевност

5. Мирјана Крунић - наставник српског језика и књижевности

Математика, рачунарство и информатика

1. Надежда Чокорило - наставник математике

2. Душица Антанасијевић Илић - наставник математике и рачунарства и информатике

3. Гордана Петровић -наставник математике и рачунарства и информатике

4. Тања Чолић - наставник математике

5. Мирјана Бабић - наставник рачунарства и информатике

6. Снежана Пањковић - наставник рачунарства и информатике

Страни језици

1. Ружица Кесић - наставник енглеског језика

2. Мирјана Савић - наставник енглеског језика

3. Сања Тодосијевић - наставник енглеског језика

4. Душица Ковачевић - наставник енглеског језика

5. Јасмина Поповић - наставник немачког језика

6. Љиљана Ковачевић Ђурашковић - наставник немачког језика

7. Биљана Јанковић- наставник немачког језика

8. Весна Стојковић - наставник руског језика

9. Сања Недељковић - наставник руског језика

10. Даниела Димитријевић - наставник француског језика

11. Драгана Марешевић - наставник француског језика

12. Ирена Симић - наставник француског језика

Друштвене науке

1. Снежана Огњановић - наставник историје

2. Илија Козомара - наставник историје

3. Драган Луковић - наставник географије,туристичке географије

4. Александра Вучковић - наставник географије,туристичке географије

5. Данка Бијић - наставник географије,туристичке географије

6. Драгана Лугоња - наставник устава и права грађана, права,социологије са правима грађана

7. Нада Андоноски Полексић- наставник музичке уметности

8. Др Весна Дицић - наставник ликовне културе,историје уметности

9. Марија Поповић - наставник социологије

10. Милош Милић - наставник филозофије

11. Светлана Рафаиловић - наставник психологије

12. Оливера Протић - наставник уметничког обликовања

13. Немања Радичевић - вероучитељ

14. Ана Војиновић - вероучитељ

Природне науке

1. Живана Грабеж - наставник хемије

2. Снежана Дејановић - наставник хемије

3. Жељко Вукадиновић - наставник физике

4. Татјана Вијатов - наставник биологије

5. Др Наталија Татић - наставник хигијене, здравствене културе...

Физичко васпитање

1. Зорица Tанасковић - наставник физичког васпитања

2. Милан Раичевић- наставник физичког васпитања

3. Ивана Бурић - наставник физичког васпитања

Економска група предмета

1. Драгиња Дувњак - наставник економске групе предмета

2. Младенка Ђуровић - наставник економске групе предмета

3. Вера Дуловић - наставник економске групе предмета

4. Љиљана Трипковић - наставник економске групе предмета

5. Маријана Шалипуровић - наставник економске групе предмета

6. Маријана Тимотијевић - наставник економске групе предмета

7. Весна Пијевац - наставник економске групе предмета

8. Весна Филиповић - наставник економске групе предмета

9. Драгана Јосиповић - наставник економске групе предмета

10. Душица Купрешанин - наставник економске групе предмета

11. Даница Савић - наставник економске групе предмета

12. Маријана Лазаревић - наставник економске групе предмета

13. Ивана Гугл - наставник економске групе предмета

Услуживање

1. Саво Поповић - наставник услуживања

2. Александар Божић - наставник услуживања

3. Вукосав Кнежевић - наставник услуживања

4. Далибор Ненадовић - наставник услуживања

5. Наташа Живановић - наставник услуживања

6. Ђорђе Стојановић - наставник услуживања

Куварство

1. Данијела Пантић Влаховић - наставник куварства

2. Данијел Даљевић - наставник куварства

3. Никола Скелеџија - наставник куварства

4. Мирјана Ненадовић - наставник куварства

5. Горан Дрча - наставник куварства

6. Ђорђе Вукмановић - наставник куварства

7. Горан Баста - наставник куварства

8. Јован Бугарчић - наставник куварства

Секретар Школе

Олга Филиповић

Шеф рачуноводства

Олгица Спасић Радин

Библиотекар Школе

Јелена Буљановић Николић

Администартивни радник

Сања Митровић

Референт за ванредне ученике

Славонка Сокић

Помоћно и техничко особље:

Горан Крстовић

Домар

Драгомир Томовић

Спремачице:

1. Верица Кубурић

2. Светлана Перенчевић

3. Милка Ђаковић

4. Смиљана Шћеповић

5. Мирјана Трапић

6. Јелена Јовановић

7. Сања Бошковић

8. Петрија Ђошић

© Средња туристичка школа - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.