КОЛЕКТИВ

Директор

Далибор Ненадовић

Заменик директора

Јасмина Поповић

Секретар школе

Јелена Јелић

Oрганизатор практичне наставе

Весна Филиповић

Психолог

Иван Стојчевски

Педагог

Јелена Шнајдер

Стручна већа за области предмета у Средњој туристичкој школи

Српски језик и књижевност

1. Наташа Раичевић - наставник српског језика и књижевности

2. Маја Ступар - наставник српског језика и књижевности

3. Данило Бајовић - наставник српског језика и књижевност

4. Мирјана Крунић - наставник српског језика и књижевности

5. Јандрић Споменка - наставник српског језика и књижевности

6. Душица Милић Лукић - наставник српског језика и књижевности

Математика, рачунарство и информатика

1. Гордана Радојевић - наставник математике

2. Снежана Пањковић - наставник рачунарства и информатике

3. Гордана Петровић -наставник математике и рачунарства и информатике

4. Тамара Кљајчин- наставник математике

5. Мирјана Бабић - наставник рачунарства и информатике

Страни језици

1. Мирјана Белензада - наставник енглеског језика

2. Валентина Калинка - наставник енглеског језика

3. Сања Тодосијевић - наставник енглеског језика

4. Јасмина Поповић - наставник немачког језика

5. Љиљана Ковачевић Ђурашковић - наставник немачког језика

6. Биљана Јанковић- наставник немачког језика

7. Весна Стојковић - наставник руског језика

8. Сања Недељковић - наставник руског језика

9. Драгана Марешевић - наставник француског језика

10. Ирена Симић - наставник француског језика

Друштвене науке

1. Слађана Сретеновић - наставник историје

2. Илија Козомара - наставник историје

3. Драган Луковић - наставник географије,туристичке географије

4. Александра Вучковић - наставник географије,туристичке географије

5. Драгана Стаменковић - наставник устава и права грађана, права,социологије са правима грађана

6. Слађан Петровић - наставник музичке културе

7. Др Весна Дицић - наснаставник ликовне културе, историје уметности и уметничког обликовања

8. Татјана Ракоњац - наставник психологије

9. Немања Радичевић - наставник верске наставе

10. Драгиња Станковић- наставник филозофије

11. Вук Ерцег - наставник верске наставе

12 Ивана Јевтић - наставник географије, туристичке географије

Природне науке

1. Живана Грабеж - наставник хемије

2. Жељко Вукадиновић - наставник физике

3. Татјана Вијатов - наставник биологије

4. Др Ана Милић- наставник хигијене, здравствене културе, исхране

Физичко васпитање

1. Зорица Tанасковић - наставник физичког васпитања

2. Милан Раичевић- наставник физичког васпитања

3. Ивана Лазић - наставник физичког васпитања

Економска група предмета

1. Биљана Стевановић - наставник економске групе предмета

2. Младенка Ђуровић - наставник економске групе предмета

3. Вера Дуловић - наставник економске групе предмета

4. Љиљана Трипковић - наставник економске групе предмета и педагошки саветник

5. Маријана Шалипуровић - наставник економске групе предмета

6. Маријана Тимотијевић - наставник економске групе предмета

7. Весна Пијевац - наставник економске групе предмета

8. Весна Филиповић - наставник економске групе предмета

9. Драгана Јосиповић - наставник економске групе предмета

10. Ружица Василић - наставник економске групе предмета

11. Даница Савић - наставник економске групе предмета

12. Бранка Баљак - наставник економске групе предмета

13. Ивана Гугл - наставник економске групе предмета

14. Сања Дограјић - наставник економске групе предмета

15. Радослав Зубац - наставник економске групе предмета

16. Драгана Обрадовић- наставник економске групе предмета

Услуживање

1. Дејан Пауновић - наставник услуживања

2. Александар Божић - наставник услуживања

3. Далибор Ненадовић - наставник услуживања

4 Милан Батак - наставник услуживања

5. Владан Симовић - наставник услуживања

6. Живановић Наташа - наставник услуживања

7. Марија Јакубив - наставник основа услуживања

8. Стефан Јеротијевић - наставник услуживања

9. Милија Арсић - наставник услуживања

Куварство

1. Данијела Пантић Влаховић - наставник куварства

2. Данијел Даљевић - наставник куварства

3. Никола Скелеџија - наставник куварства

4. Мирјана Ненадовић - наставник куварства

5. Горан Дрча - наставник куварства

6. Ђорђе Вукмановић - наставник куварства

7. Горан Баста - наставник куварства

8. Ивана Јанковић - наставник куварства

9. Милан Спасојевић- наставник куварства

Секретар Школе

Ангелина Ружојчић

Шеф рачуноводства

Олгица Спасић Радин

Библиотекар Школе

Јелена Буљановић Николић

Администартивни радник

Весна Милутиновић

Невена Јовановић

Референт за ванредне ученике

Славонка Сокић

Помоћно и техничко особље:

Горан Крстовић

Домар

Драгомир Томовић

Спремачице:

1. Зорица Пашић

2. Светлана Перенчевић

3. Милка Ђаковић

4. Жана Репић

5. Мирјана Трапић

6. Јелена Јовановић

7. Сања Бошковић

8. Лидија Ћеранић

9. Јасмина Јокановић