ИНФОРМАЦИЈЕ

РАСПОРЕДИ И КАЛЕНДАРИ

ШКОЛСКА 2021/2022.

Распоред практичне наставе у блоку за шк. 2021/2022. годину

Календар рада школе за школску 2021/2022. годину


ШКОЛСКА 2020/2021.

Обавештење у вези припремне наставе школске 2020/2021.

Распоред полагања разредних и поправних испита - август школске 2020/2021.

Распоред припремне наставе за полагање разредних и поравних испита 2021. године

Распоред активности за ученике завршних разреда 2021. године

Распоред контролних и писмених за месец март 2021. године

Распоред практичне наставе у блоку за шк. 2020/2021. годину

Распоред контролних и писмених за месец новембар 2020. године

Распоред контролних и писмених за месец октобар 2020. године

Распоред практичне наставе у блоку за шк.2020/2021. годину - I полугодиште

Сатница звоњења у измењеним условима за шк.2020/2021. годину

Календар рада школе за школску 2020/2021. годину


ШКОЛСКА 2019/2020.

Распоред контролних и писмених за месец јануар 2020. године

Распоред практичне наставе у блоку за шк. 2019/2020. годину

Распоред практичне наставе у блоку за школе 2019/2020. годину

Распоред контролних и писмених за месец - maрт2020

Распоред активности за ученике I, II, III разреда 2020. године

Распоред полагања матурског и завршног испита за матуранте 2020. године

Календар рада школе за школску 2019/2020. годину


ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

Обавештење за ванредне ученике за новембарски рок 2021. године

Распоред полагања испита за ванредне ученике за новембарски рок 2021. године


СПИСАК УЏБЕНИКА

Списак уџбеника за школску 2021/2022. годину - конобар

Списак уџбеника за школску 2021/2022. годину - кувар

Списак уџбеника за школску 2021/2022. годину - кулинарски техничар

Списак уџбеника за школску 2021/2022. годину - туристичко хотелијерски техничар

Списак уџбеника за школску 2021/2022. годину - угоститељски техничар


ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Термини отворених врата за 2021/2022.

Упутство за организацију рада средњих школа

Нове мере за организацију рада средњих школа

Образовни стандарди

Правилник о обављању друштвено-корисног рада

Сатница звоњења


ИНФОРМАЦИЈЕ ОД МИНИСТАВРСТВА ОДБРАНИЕ

Тема 1: Место, улога и задаци војске србије у систему безбедности и одбране Републике Србије

Тема 2: Војна обавеза у Републици Србији

Тема 3: Радна и материјална обавеза у Републици Србији

Тема 4: Како постати официр војске Србије

Тема 5: Како постати професионални војник

Тема 6: Пример савлађивања пешадијских препрека

Тема 7: Служба осматрања и обавештавања

Тема 8: Облици неоружаног отпора

Тема 9: Средства за личну заштиту од хемијских и биолошких токсичних агенаса

Тема 10: Цивилна заштита

Тема 10: Прилог 1 - Међународни симбол цивилне заштите

Тема 10: Прилог 2 - Опште ознаке на униформи цивилне заштите

Тема 10: Прилог 3 - Ознаке специјалности припадника цивилне заштите

Тема 11: Тактичко-технички зборови

Тема 11: Прилог 1 - Фотографије са тактичко-техничких зборова