ИНФОРМАЦИЈЕ

РАСПОРЕДИ И КАЛЕНДАРИ

ШКОЛСКА 2020/2021.

Распоред контролних и писмених за месец октобар 2020. године

Распоред практичне наставе у блоку за шк.2020/2021. годину - I полугодиште

Сатница звоњења у измењеним условима за шк.2020/2021. годину

Календар рада школе за школску 2020/2021. годину


ШКОЛСКА 2019/2020.

Распоред контролних и писмених за месец јануар 2020. године

Распоред практичне наставе у блоку за шк. 2019/2020. годину

Распоред практичне наставе у блоку за школе 2019/2020. годину

Распоред контролних и писмених за месец - maрт2020

Распоред активности за ученике I, II, III разреда 2020. године

Распоред полагања матурског и завршног испита за матуранте 2020. године

Календар рада школе за школску 2019/2020. годину


ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

Обавештење за ванредне ученике за испитни рок у новембру 2020.


СПИСАК УЏБЕНИКА

Списак уџбеника за школску 2020/2021. годину - конобар

Списак уџбеника за школску 2020/2021. годину - кувар

Списак уџбеника за школску 2020/2021. годину - кулинарски техничар

Списак уџбеника за школску 2020/2021. годину - туристичко хотелијерски техничар

Списак уџбеника за школску 2020/2021. годину - угоститељски техничар


ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Образовни стандарди

Правилник о обављању друштвено-корисног рада

Сатница звоњења

Термини отворених врата и допунске наставе


ИНФОРМАЦИЈЕ ОД МИНИСТАВРСТВА ОДБРАНИЕ

Тема 1: Место, улога и задаци војске србије у систему безбедности и одбране Републике Србије

Тема 2: Војна обавеза у Републици Србији

Тема 3: Радна и материјална обавеза у Републици Србији

Тема 4: Како постати официр војске Србије

Тема 5: Како постати професионални војник

Тема 6: Пример савлађивања пешадијских препрека

Тема 7: Служба осматрања и обавештавања

Тема 8: Облици неоружаног отпора

Тема 9: Средства за личну заштиту од хемијских и биолошких токсичних агенаса

Тема 10: Цивилна заштита

Тема 10: Прилог 1 - Међународни симбол цивилне заштите

Тема 10: Прилог 2 - Опште ознаке на униформи цивилне заштите

Тема 10: Прилог 3 - Ознаке специјалности припадника цивилне заштите

Тема 11: Тактичко-технички зборови

Тема 11: Прилог 1 - Фотографије са тактичко-техничких зборова