ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Електрична енергија 2020 година


Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


Извођење екскурзије


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговораНамирнице за припремање оброка


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Oдлуку о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка за јавну набавку мале вредности добара

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понудеСтудијско путовање за ученике


Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијаФизичко обезбеђење


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Oбавештење о закљученом уговоруЂачке униформе 2020.година


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора


ЈН бр. 1.1.2/19


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговоруЕлектрична енергија


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговоруИзвођење екскурзија за ученике четвртог разреда

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора - Италија

Oбавештење о закљученом уговору

Cтудијска путовања


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору