ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Намирнице за припремање оброка


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Oбавештење о продужењу рока за подношење понудаСтудијско путовање за ученике


Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијаФизичко обезбеђење


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

Oбавештење о закљученом уговоруЂачке униформе

ЈН бр. 1.1.2/19


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговоруЕлектрична енергија


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговоруИзвођење екскурзија за ученике четвртог разреда

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора - Италија

Oбавештење о закљученом уговору

Cтудијска путовања


Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору