ШКОЛА ДАНАС

Средњу туристичку школу похађа 956 ученика распоређених у 30 одељења. У Школи се образују следећи профили:

- туристички техничар

- угоститељски техничар

- кулинарски техничар

и трогодишњи образовни профили:

- конобар

- кувар.

Теоријска настава се одвија у 14 учионица, а вежбе и практична настава у кабинетима за услуживање, куварство, агенцијско – хотелијерско пословање и рачунарство и информатику.

Школа има Свечану салу која располаже са 120 места.Сала је опремљена видео пројектором, рачунаром, појачалом, системом за озвучење и клавиром, како би се успешно организовале манифестације поводом прослава школске славе Светог Саве, Дана школе, представе драмске секције, књижевних вечери и друго ( мултимедијални часови, презентације београдских факултета и Високих струковних школа...)

Фонд школске библиотеке обухвата око 5000 наслова. Сем обавезне школске лектире у библиотеци се налазе енциклопедије, монографије, речници, стручне литературе и часописи доступни ученицима и професорима.

У оквиру школског простора налази се шест канцеларија, наставничка зборница и просторија за пријем родитеља. Школа има фискултурну салу и два отворена спортска терена, за извођење наставе физичког васпитања и спортска такмичења.

Опремљеност учионица и кабинета задовољава потребе ученика. Школски простор је адекватан, учионице са доста светла, велики холови и школско двориште.

У Школи се негују вредности квалитетне наставе, професионалног односа према раду, узајамног поштовања свих учесника у наставном процесу и животу Школе. Због атрактивности образовних профила, изузетних услова за рад и бриге о безбедности ученика, интересовање за упис у нашу Школу је велико. Ученици по завршетку Средње туристичке школе успешно настављају своје образовање на високим струковним школама и факултетима Београдског универзитета. Они који се не одлуче за даље школовање, захваљујући знањима и вештинама које стичу, посебно током обављања практичне наставе ,лако налазе посао у познатим хотелима и ресторанима где су често и обављали праксу.