САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ

"Теорија без праксе је мртва, а пракса без теорије је слепа“.

Наставни процес се реализује у теоријском и практичном виду. Практична настава укључује следеће облике наставе:

- практичну наставу

- практичну наставу у блоку

- професионалну праксу.

Практична настава се изводи делом у кабинетима, а делом у привредним

друштвима, према Годишњем плану рада школе.

Практична настава у блоку се обавља у привредним друштвима према Годишњем плану рада школе.

Професионална пракса је обавезан предмет у првом и другом разреду за све образовне профиле, и реализује се најкасније до 15. августа текуће године.

Циљ практичне наставе је примена теоријских знања у реалном свету рада, учешће ученика у конкретним практичним ситуацијама и обављање задатака мање и веће сложености. Добро организована пракса ће сигурно изнедрити квалификован и мотивисан кадар који ће одговорити захтевима привреде у будућности. Са таквом праксом ученици ће проширити своја знања и вештине, повећати интересовање за даљим усавршавањем и оспособити се за самосталан рад у професији којом ће се бавити. Средња туристичка школа веома води рачуна да изабере репрезентативне угоститељске и туристичке објекте, где ће ученици обављати праксу и стицати и усвајати знања и вештине из струке за коју су се определили. Тамо где постоји могућност за сарадњу, након обављених разговора између представника социјалних партнера и представника школе, потписује се Уговор о пословној сарадњи. Овај уговор регулише обостране обавезе и права у циљу спровођења обавезне професионалне праксе прописане наставним планом и програмом. Преглед неких објеката са којима школа има потписане уговоре:

Објекти у којима је реализована стручна пракса у школској 2014/2015.години

-Хотел Crowne Plaza

-Хотел Square Nine

-Хотел Le Petit Piaf

-Хотел Holiday Inn

-Хотел Slavija Lux

-Хотел Slavija

-Хотел Park

-Хотел Prag

-Хотел Life Design

-Хотел City Code

-Хотел Falkensteiner

-Ресторан Сава центар

-Ресторан Дом војске

-Ресторан Gran Maestro

-Ресторан Tрпеза

-Туристичка организација Београда

-Туристичка организација Србије

-Туристичка агенција Master Holidays

-Туристичка агенција Felix

-Туристичка агенција Контики

-Туристичка агенција Sun Rise

Стручна лица из привреде богато вишегодишнње искуство преносе на наше ученике, препознају младе таленте,који, захваљујући стеченим позитивним радним навикама добијају предност на тржишту рада. Велики број наших ученика је, после завршеног школовања , наставило је рад у објектима као стално запослени.Ученици Средње туристичке школе стичу и ,потврђују практичне вештине и способности учешћем и ангажовањем на различитим догађајима. Неки од њих су: Еуросонг 2008., отварање туристичко- наутичке сезоне у Београду, пријеми хуманитарног карактера у Комплексу краљевског двора, конгреси у Сава центру, Светосавски бал у Сава центру, коктел партије у Дому војске, јавни час у хотелу Зира ,пријеми у општини Нови Београд, учешће у организацији такмичења АЕХТЕ, и др.

Из овога можемо закључити да је сарадња са привредом изузетно добра и обострано корисна. Представници привреде су у фидбек формуларима високо оценили особине ученика, које су значајне за њихов правилан однос према раду (сигурност, тачност, иницијатива и самосталност у раду, одговорност, уредност, упорност), и изграђивање навика рационалног коришћења материјала и средстава за рад. И ученици износе утиске у писаној форми или усмено о пракси у угоститељским објектима и туристичким агенцијама. Процентуално је највише оних који имају позитивне ставове о квалитету професионалне праксе, јер су успели да допуне своја стручно-теоријска знања и стручно-практичне вештине. Као највећи проблем који је изнет приликом разговора са ученицима је незаинтересованост мањег броја агенција да омогуће обављање праксе ученика у правом смислу речи ( немају посла, немају материјала у вези са програмом праксе и потписују упуте иако пракса није одрађена).. Школа, као и увек, проналазила начин како да изађе у сусрет ученицима, а на састанцима Стручних већа су отклањане примедбе и разматрани и примењивани конструктивни предлози, а све у интересу побољшања квалитета праксе. Ни представници привреде нису изузети из наставног процеса. У прилог томе говори велики број гостујућих предавача у нашој школи, организовање округлих столова са социјалним партнерима, њихово учешће на матурским и стручним испитима као екстерни чланови и др.

Средња туристичка школа је примерима добре праксе показује отвореност за сарадњу са привредом, а ученицима омогућава квалитетно образовање у сектору туризма и угоститељства.

Савети ученицима о обављању професионалне праксе у привредним друштвима (преузето из „Водича за професионалну праксу у привредним друштвима“)

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА У ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Драга ученице / Драги учениче!

Образовање у Средњој туристичкој школи употпуњује се професионалном

праксом у привредним друштвима. Обим и области професионалне праксе дефинисало је Министарство просвете и науке у важећем наставном плану и програму за овај тип школе и ученик/ца треба да докаже да их је савладало прилагањем потврде предузетника (привредног друштва) приликом повратка у школу након окончања професионалне праксе у привредним друштвима.

За предстојећу професионалну праксу у привредним друштвима у 2013/2014. години желим да ти дам неколико савета за успешан старт:

. – Провери још код куће да ли је твоја радна одећа комплетна.

– Понеси свој материјал / стручну литературу из школе.

– Понеси своју оверену санитарну књижицу (профилима којима је потребна).

– За успешан старт важан је договорен почетак рада (дан, време, место)

– Уоворени термин са предузећем у којем ћеш обављати праксу треба обавезно да испоштујеш.

– Води рачуна о уредности, у складу са стандардима професије за коју се спремаш.

– Љубазност од самог почетка помоћи ће ти да лакше савладаш „нове ситуације“.

– Ментор ће ти олакшати да успешно започнеш своју праксу.

– Обрати пажњу на план рада – тачност се у животу увек исплати.

– Поздрављај госте, претпостављене и колеге/колегинице – поздрављање не „кошта“ ништа!

– Љубазност, осмех – то још никоме није нашкодило.

– Интегриши се у радне процесе предузећа.

– Савесно обављај своје радне задатке.

– Уредно и редовно води Дневник праксе.

– Питај свог ментора ако ниси разумео/ла задатак.

– Покажи своје стручно знање и своје вештине – стекни нове.

– Пред крај професионалне праксе јави се свом ментору. Замоли га/је да ти припрем Потврду о раду.

– Поздрави се такође са свим колегама/колегиницама из тима у свом предузећу за професионалну праксу.

У обављању професионалне праксе у привредним друштвима. желим ти пуно успеха и пуно позитивних искустава.

Срдачан поздрав!

Весна Филиповић

Организатор практичне наставе