САЊА НЕДЕЉКОВИЋ

Рођена 14.12.1973. у Београду. Завршила XIII београдску гимназију, а затим Филолошки факултет у Београду, смер руски језик и књижевност. Од 2000-2002. радила је у Економској школи "Нада Димић" у Земуну. Стручни испит је положила децембра 2001. године. У Средњој туристичкој школи почела је са радом октобра 2002.године. Боравила на стручном усавршавању у Москви на Институту "Пушкин".