ЉИЉАНА ТРИПКОВИЋ

Професор економске групе предмета и републички координатор за огледни образовни профил туристички техничар. Разредни стaрешина III/4 одељења.