АЛЕКСАНДАР БОЖИЋ

Рођен 1970. године у Зрењанину. Након завршене средње угоститељске школе, уписује и завршава Вишу хотелијерску школу у Београду. 2003. године дипломира на Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду и добија звање дипломирани географ-туризмолог. Тренутно је на последипломским студијама из области хотелијерства. Од септембра 2005. године ради у Средњој туристичкој школи и предаје угоститељским техничарима стручни предмет "Услуживање са практичном наставом".