МЛАДЕНКА ЂУРОВИЋ

Рођена 1964.године у Брчком где је завршила гимназију. Дипломирала је на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, група - туризам и стекла звање дипломираног туризмолога. Уписала је последипломске студије, на Економском факултету у Београду, смер - менаџмент у туризму. У Средњој туристичкој школи ради од јануара 2000. године као професор економске групе предмета. Положила је стручни испит.