МИРЈАНА БАБИЋ

Рођена је 1962. године у Земуну. У Земунској гимназији је завршила за програмера. Дипломирала је наМатематичком факултету у Београду на смеру "Професор математике и рачунарства". Дванаест година је радила у VF-TEL / Siemens на пословима администрирања рачунара, и пет година на различитим пословима у области економије. Од 2002. године ради у Средњој туристичкој школи.