ИЛИЈА КОЗОМАРА

Рођен у Београду 05. јуна 1977. године. Завршио Земунску гимназију, а потом дипломирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду, одсек историја и стекао звање дипломирани историчар. Запослен је у Средњој туристичкој школи од септембра 2008. године као и у Графичкој школи "Милић Ракић".