СНЕЖАНА ПАЊКОВИЋ

Рођена је 29. 11.1967. године у Београду. После Математичке гимназије уписала је студије на Математичком факултету уБеограду и дипломирала на смеру "Професор рачунарства и математике". Радила је као наставник математике у Основној школи "Јован Цвијић" на Карабурми, а 2003. године прешла је у Средњу туристичку школу. У овој школи предаје предмет рачунарство и информатика у I и II разреду. Положила је стручни испит.