ВЕСНА СТОЈКОВИЋ

Рођена 29.04.1963. године. Завршила је XII беорадску гимназију, а затим дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, одсек славистика, група за руски језик и књижевност. Радила је у неколико основних школа. У Политехничкој академији-Средњој машинској школи започиње рад 1989. године, а у Средњој туристичкој школи 1996. године. У оквиру стручног усавршавања била је учесник Зимске школе руског језика на Филолошком факултету и у Руском дому.