ДРАГАНА МАКСИМОВИЋ

Рођена је 24.04.1978. године у Београду. Филолошки факултет у Београду, одсек француски језик и књижевност, је уписала 1997. године, а дипломирала је 2002. године. Школске 2001/2002. године радила је у Средњој медицинској школи "Надежда Петровић" у Земуну. Школске 2002/2003. радила је у О.Ш. "Скадарлија". У Средњој туристичкој школи ради од октобра 2003. године. Стручни испит је положила децембра 2003. године