ЈЕЛЕНА ШНАЈДЕР

Рођена 1976.у Београду. Завршила Земунску гимназију, а потом и Филозофски факултет Универзитета у Београду, група за педагогију.(2002)

У Средњој туристичкој школи ради од октобра 2002., на пословима школског педагога и наставника грађанског васпитања. Током реформе средњег стручног образовања, од шк.2007/08 постаје интерни носилац промена у школи до завршетка реформе .

Тренутно ради у Педагошко психолошкој служби школе.