ЖЕЉКО ВУКАДИНОВИЋ

Завршио је физички факултет и мастер студије. Предаје физику I и II години. Од 01.09.2013. ради у Средњој туристичкој школи.