МАРИЈАНА ТИМОТИЈЕВИЋ

Рођена у Београду 1983. године, где је завршила гимназију "Свети Сава". Дипломирала у јуну 2007. године на Универзитету "Сингидунум" у Београду и стекла звање дипломираног економисте. Од септембра 2008. године ради у Средњој туристичкој школи као професор економске групе предмета. Уписала мастер студије из области пословне економије. Од септембра 2009. године је координатор Црвеног крста за Средњу туристичку школу.