НИКОЛА СКЕЛЕЏИЈA

Рођен је 20.07.1978. године у Београду. Вишу хотелијерску школу завршио у Београду (смер гастрологија). Уписује Факултет за туристички и хотелски менаџмент у Београду (смер хотелијерство). У Средњој туристичкој школи почиње са радом 2005. године, као наставник ”Куварства са практичном наставом”.