ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ

Рођена је у Зрењанину 1965. године. Природно-математички факултет завршила у Београду (група за математику, смер Нумеричка математика кибернетика и оптимизација) 1988.године и засновала радни однос у привреди. У Средњој туристичкој школи почиње са радом 2004. године као наставник на предметима "Математика" и "Рачунарство и информатика".