ВУКОСАВ КНЕЖЕВИЋ

Рођен је 19.02.1959. у месту Никовићи, Република Црна Гора. По струци је дипломирани инжењер организације. У Средњој туристичкој школи се запослио 2004. године на месту професора "Услуживања са практичном наставом". Задужен је и за организацију практичне наставе ученика у угоститељским предузећима.