ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ ПРИРОДНИХ АТРАКЦИЈА У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И ЕКОТУРИЗМА-ТАКМИЧЕЊЕ

Наша школа је узела учешће у пројекту " Заштита и очување природних атракција у контексту одррживог развоја и екотуризма" који је организован од стране Института за одрживи и регионални развој уз подршку Секретаријата за омладину и спорт Града Београда. Одвијао се током октобра и новембра. Учествовала су два тима ученика и похваљене су завршне презентације.Учествовала су два тима а ментор је била професорка Маријана Тимотијевић.