РЕСУРСИ И ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Привремено обустављање наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.

У циљу остваривања права ученика на образовање, у Министарству просвете, науке и технилошког развоја припремљен је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима. Овај план уважава велики број различитих програма наставе и учења у свим разредима основне и средње школе, те има фокус на организованом учењу на даљину које доприноси реализацији програмских садржаја општеобразовних предмета и стручних предметима са највећим фондом часова. Министарство предвиђа и подржава реализацију образовно-васпитних активности кроз различите канале и облике комуникације.

Сазнајте више на веб-сајту: www.rasporednastave.gov.rs

Сазнајте више на веб-сајту: zuov.gov.rs

Сазнајте више на веб-сајту: rtsplaneta.rs

Сазнајте више на веб-сајту: new.edmodo.com

Сазнајте више на веб-сајту: vulkanznanje.rs

Сазнајте више на веб-сајту: test.e-eduka.rs

Сазнајте више на веб-сајту: www.bigzskolstvo.rs

Сазнајте више на веб-сајту: www.eucionica.rs

Сазнајте више на веб-сајту: classroom.google.com

Сазнајте више на веб-сајту: teamsdemo.office.com

Сазнајте више на веб-сајту: login.microsoftonline.com