ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА УЧЕЊЕМ НА ДАЉИНУ

Упознајте се обавештењима у вези остваривања образовно-васпитног рада учењем на даљину:

Настава на даљину у ванредном стању

Обавештење за родитеље - настава на даљину