КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ У СРЕДЊОЈ ТУРИСТИЧКОЈ ШКОЛИ

Након уводне речи директора Школе Драгутина Миличића, инструменталне, драмске и вокалне деонице ученика и аудио-визуелне презентације стваралаштва Драгослава Михаиловића, уследио је разговор писца са ученицима који су постављали питања о животу, делу, признањима и наградама ствараоца.

У оквиру манифестације „Месец књиге“, предвиђене Развојним планом Школе, књижевни сусрет су организовали Драгутин Миличић, директор, Ана Шкодрић, ученички родитељ, Стручно веће за област: Српски језик и књижевност и Јелена Буљановић Николић, школски библиотекар, а сценски наступ ученика осмислиле су и припремиле Наташа Раичевић и Маја Ступар, професори српске књижевности и језика.

У програму су учествовали ученици Вук Мајсторовић, Николина Јовановић, Емилија Совтић, Драгољуб Блануша, Безбрадица Анастасија, Ања Савиновић, Јована Станимировић, Данило Миловановић, Анђела Пејић и Сања Вечеринац.

У холу Школе, као пратећи садржаји, културни догађај су употпунили тематски панои и изложба књига.

Јелена Буљановић Николић,

школски библиотекар