РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА - AВГУСТОВСКИ РОК

Среда, 21.08.2019.

Услуживање са практичном наставом у 9,00 часова

Комисија: Кнежевић Вукосав
Батак Милан
Одељењски старешина (3/5)

Четвртак, 22.08.2019.

Математика – писмени и усмени испит у 9,00 часова

Комисија: Надежда Чокорило
Гордана Петровић
Одељењски старешина (2/7)

Директор:
Драгутин Миличић