ОДРЖАНА ДВА АКРЕДИТОВАНА СЕМИНАРА

Дана 02.02.2018. године у просторијама наше школе су реализована два акредитована семинара.

Општи циљ семинара "Искористи час" је оспособљавање наставника за коришћење часа, као функционалне јединице наставе, подизање квалитета реализације часа, у складу са стандардима наставе и учења и подизање нивоа знања наставника о методама и поступцима за развијање мотивације ученика за учење.

Семинар "Како помоћи ученицима са проблемима" је имао за општи циљ подигне ниво свести и осетлјивости наставника за рад са ученицима проблематичног понашања, унапређење знања и вештина за препознавање проблема, развијање стратегија за индивидуализовани приступ у остваривање позитивних промена у понашању ученика.

У пријатној радној атмосфери и у предвиђеном временском року су испуњени сви задаци и циљеви семинара.