ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА „ЉУДСКИ РЕСУРСИ И ТУРИЗАМ БУДУЋНОСТИ“

Наставници економске групе предмета су у петак, 15.12.2о17. године учествовали у раду панел дискусије „Људски ресурси и туризам будућности“, која је одржана на Универзитету Сингидунум. Као панелисти у дискусији су учествовали представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Привредне коморе Србије,YUTE, HORES-a и др. Циљ панела је био заједничко учешће образовних институција и привреде у креирању планова и програма, којима би се развиле кључне компетенције које одговарају захтевима привреде.