ПРОМОЦИЈА ПРИРУЧНИКА ЗА ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

Дана 05.12.2017. године у хотелу „Radisson Blu“ одржана је промоција „Приручника за организатора практичне наставе“. Промоцији су присуствовали представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,Завода за унапређивање образовања и васпитања, Привредне коморе Србије, средњих стручних школа и аустријске агенције КултурКонтакт. Приручник је резултат регионалног пројекта који је подржала и финансирала аустријска агенција КултурКонтакт. Пројекат се бавио унапређивањем сарадње школе са привредом, у циљу подизања квалитета практичне наставе. У изради Приручника учествовали су директор Драгутин Миличић и организатор практичне наставе, Весна Филиповић.