ПОСЕТА ГАЛЕРИЈИ ДОМ ЈЕВРЕМА ГРУЈИЋА

У четвртак, 23. марта ученици одељења 4/3 и 4/4 посетили су изложбу „Невиђени Лубарда“ у Дому Јеврема Грујића.