УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОБАВИЋЕ СЕ 05. И 06. ЈУЛА 2016. ОД 08:00 ДО 15:00 ЧАСОВА.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

1. Пријава за упис;
2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
3. Извод из матичне кљиге рођених (може бити старији од шест месеци);
4. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу.

Напомена: За ученике угоститељског и кулинарског смера неопходне су униформе које користе прилоком реализације практичне наставе у школским кабинетима и угоститељским објектима. У току је Јавни позив за обезбеђивање најповољније понуде. Родитељи су дужни да приликом уписа плате 50% од утврђене цене, а остатак приликом преузимања униформе у септембру месецу.