ВЕСТ У НАЈАВИ

Средња туристичка школа је добила позив за учешће у Међународној регионалној радионици SICI. Програмом радионице предвиђено је да 17.09. у периоду од 9-13 часова учесници радионице посете Школу. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања предложио је школе које се истичу у лидерству директора. Нашу школу ће посетити десет учесника конференције коју ће чинити представници страних инспектората за образовање, екстерни евалуатор из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и просветни саветници из Школске управе Београд.