ВЕСНА ДРЉАЧА

Рођена 1958. године у Загребу, Република Хрватска. Дипломирала Филозофски факултет, одељење за психологију у Загребу 1981.г. У Политехничкој академији ( Средња машинска и Средња туристичка школа) ради на пословима школског психолога од 1983. Године. Поред послова школског психолога од 1996. предаје психологију и држи часове грађанског васпитања у Средњој туристичкој школи до 2004. г. Са пресељењем Средње туристичке школе у нову зграду, 2002. год. ради само у Средњој туристичкој школи у оквиру Педагошко-психолошке службе.