УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР

Угоститељски техничар је образовни профил који се у Средњој туристичкој школи изучава од шк.2002/03.

Током четворогодишњег школовања ученици стичу знања и вештине неопходне за рад у различитим типовима/врстама угоститељских објеката.

Током школовања, ученици изучавају општеобразовне и стручне предмете, имају вежбе у савремено опремљеном школском кабинету или привредним објектима(хотели и ресторани и др.), са којима школа има потписане уговоре.

Блок настава током школске године реализује се у ресторанима и хотелима и другим установама са којима школа има потписане уговоре, у трајању које је предвиђено наставним планом.

Наши ученици имају разноврсно и богато искуство у учествовању на разним манифестацијама (Еуросонг,нпр), конгресима, званичним скуповима и свечаним пријемима.

Последњих година остварују изузетно запажене резултате на такмичењима.

Након завршеног школовања ученици могу уписати високе школе или факултете.

Образовни профил: Угоститељски техничар