ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

Туристичко хотелијерски техничар је најстарији образовни профил у Средњој туристичкој школи, који се изучава од њеног оснивања,1971.

Током четворогодишњег школовања ученици се обучавају за рад у туристичкој привреди, као и за рад на рецепцији хотела,тачније оспособљавају се за припрему, израду, пласирање и продају туристичких услуга у агенцији и саобраћајно-туристичким предузећима, за обављање рецепцијских послова у хотелу, као и за организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције.

Наставни план и програм туристичко хотелијерског техничара, ушао је у програм реформе средњег стручног образовања од шк: 2007/08 , са циљем да се што више приближи привреди и њеним захтевима. Као огледни профил, изучавао се у нашој школи до шк.2014/15., упоредо са класичним програмом за туристичког техничара.

Од шк. 2014/15. реформисан програм прелази у систем, тако да се сада ради по новом, савременом-реформисаном наставном плану и програму.

Ученици, током наставе изучавају општеобразовне и стручне наставне предмете, имају вежбе у школском кабинету, као и хотелима и туристичким агенцијама, са којима школа има потписане уговоре. У току наставне године организују се излети и посете институцијама, које су од значаја за туризам, а који су у складу са наставним програмом.

Блок настава се реализује током школске године у туристичким агенцијама и хотелима са којима школа има потписане уговоре, у трајању које је предвиђено наставним планом.

Ученици учествују у манифестацијама представљања школе, међународним пројектима и активностима Туристичке организације Београда (ТОБ-а) у циљу представљања туристичке понуде.

Након завршеног школовања ученици могу уписати високе школе или факултете.

Наставни план и програм за образовни профил Туристичко хотелијерски техничар

Наставни план и програм за образовни профил Туристичко хотелијерски техничар за 2020/21. годину