ТАЊА ЧОЛИЋ

Рођена у Београду. Завршила је Математичку гимназију, а након тога је завршила Математички факултет у Београду, смер нумеричка математика и оптимизација. Од 1999. године ради као професор математике. У Средњој туристичкој школи је запослена од септембра 2003. године.