СНЕЖАНА ДЕЈАНОВИЋ

Рођена у Београду. Завршила је Хемијски факултет у Београду и стекла звање дипломирани хемичар за истраживање и развој. На завршној години студија уписала смер за органску хемију. Дипломски испит полагала на одељењу за инстументалну анализу. Положила је стручни испит 2004. године. У Средњој туристичкој школи од 2003. године изводи наставу на предметима хемија и познавање робе за кулинарске и угоститељске техничаре. Председник Стручног већа природних наука.