САВО ПОПОВИЋ

По завршеној средњој школи у Улцињу, уписао је и завршио Вишу угоститељску школу у Улцињу. Током студија обављао је стручну праксу у хотелима: "Југославија", "Метропол", Дипломатском клубу, Скупштини града Београда, Белом двору, Палати федерације, Дому Војске, Дому гарде. Има 23 године радног стажа, које је стекао радећи у просвети: Средња туристичка школа у Панчеву, Н.У. "Божидар Аџија" у Београду и Средњој туристичкој школи у Београду, где и сада ради.