Обавештење

Министарство одбране обратило се Министарству просвете, науке и технолошког развоја са Иницијативом за увођење садржаја обуке у школски систем Републике Србије.Иницијатива има за циљ да ученици завршних разреда средње школе стекну основна знања о систему одбране, да се упознају са својим правима и обавезама, као и да развију свест о потреби одбране земље и значају неговања патриотских осећања.

-Тема 1: МЕСТО, УЛОГА И ЗАДАЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ И ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

-Тема 2: ВОЈНА ОБАВЕЗА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

-Тема 3: РАДНА И МАТЕРИЈАЛНА ОБАВЕЗА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

-Тема 4: КАКО ПОСТАТИ ОФИЦИР ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

-Тема 5: КАКО ПОСТАТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИК

-Тема 6: ПРИМЕР САВЛАЂИВАЊА ПЕШАДИЈСКИХ ПРЕПРЕКА

-Тема 7: СЛУЖБА ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА

-Тема 8: ОБЛИЦИ НЕОРУЖАНОГ ОТПОРА

-Тема 9: СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ ОД ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ ТОКСИЧНИХ АГЕНАСА

-Тема 10: ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

-Тема 10: ПРИЛОГ 1 - МЕЂУНАРОДНИ СИМБОЛ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

-Тема 10: ПРИЛОГ 2 - ОПШТЕ ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

-Тема 10: ПРИЛОГ 3 - ОЗНАКЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

-Тема 11: ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ЗБОРОВИ

-Тема 11: ПРИЛОГ 1 - ФОТОГРАФИЈЕ СА ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ ЗБОРОВА