КУВАР

Кувар је образовни профил који се у Средњој туристичкој школи изучава од шк.2007/08, као огледни профил. Од школске 2012/13, са мањим изменама овај профил прелази у систем.

Наставни планови и програми усклађени су са захтевима привреде, чији су представници учествовали у писању ових програма.

Током трогодишњег школовања, кроз велики број часова практичне наставе ученици се обучавају за припрему намирница, израду, сервирање и декорисање јела у различитим врстама кухиња угоститељских објеката.

Током школовања ученици изучавају мање општеобразовне, а већим делом стручне предмете. Вежбе, практична настава и блок настава реализује се у ресторанима, хотелима и другим установама са којима школа има потписане уговоре .

Ученици смера кувар, активни су на такмичењима, где остварују изузетне испехе, и након школовања веома лако налазе посао.

Након завршеног школовања ученици могу уписати Високе струковне студије (нпр.Висока хотелијерска школа)

Наставни план за трогодишњи образовни профил Кувар

Наставни план за образовни профил Кувар за 2020/21. годину