КУВАР

Кувар је образовни профил који се у Средњој туристичкој школи изучава од шк.2007/08, као огледни профил. Од школске 2012/13, са мањим изменама овај профил прелази у систем.

Наставни планови и програми усклађени су са захтевима привреде, чији су представници учествовали у писању ових програма.

Током трогодишњег школовања, кроз велики број часова практичне наставе ученици се обучавају за припрему намирница, израду, сервирање и декорисање јела у различитим врстама кухиња угоститељских објеката.

Током школовања ученици изучавају мање општеобразовне, а већим делом стручне предмете. Вежбе, практична настава и блок настава реализује се у ресторанима, хотелима и другим установама са којима школа има потписане уговоре .

Ученици смера кувар, активни су на такмичењима, где остварују изузетне испехе, и након школовања веома лако налазе посао.

Након завршеног школовања ученици могу уписати Високе струковне студије (нпр.Висока хотелијерска школа)

Наставни план за трогодишњи образовни профил Кувар