КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Кулинарски техничар је образовни профил, који се у школи изучава од шк.2003/04, и током четворогодишњег школовања ученици се обучавају за припрему јела и организацију целокупног рада у различитим врстама кухиња угоститељских објеката.

Током школовања, ученици изучавају општеобразовне и стручне предмете, имају вежбе у савремено опремљеном кабинету школе или привредним објектима (хотели и ресторани и др.) са којима школа има потписане уговоре.

Блок настава током школске године реализује се у ресторанима и хотелима и другим установама, са којима школа има потписане уговоре, у трајању које је предвиђено наставним планом.

Последњих година ученици овог смера остварују изузетно запажене резултате на такмичењима.

Након завршеног школовања ученици могу уписати високе школе или факултете.

Образовни профил: Кулинарски техничар