КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Кулинарски техничар је образовни профил, који се у школи изучава од шк.2003/04, и током четворогодишњег школовања ученици се обучавају за припрему јела и организацију целокупног рада у различитим врстама кухиња угоститељских објеката.

Током школовања, ученици изучавају општеобразовне и стручне предмете, имају вежбе у савремено опремљеном кабинету школе или привредним објектима (хотели и ресторани и др.) са којима школа има потписане уговоре.

Блок настава током школске године реализује се у ресторанима и хотелима и другим установама, са којима школа има потписане уговоре, у трајању које је предвиђено наставним планом.

Последњих година ученици овог смера остварују изузетно запажене резултате на такмичењима.

Након завршеног школовања ученици могу уписати високе школе или факултете.

Наставни план за образовни профил кулинарски техничар (први разред), од 2021-22

Образовни профил: Кулинарски техничар