КОНОБАР

Конобар је образовни профил који се у Средњој туристичкој школи изучава од шк.2007/08, као огледни профил. Од школске 2012/13, са мањим изменама овај профил прелази у систем.

Наставни планови и програми усклађени су са захтевима привреде, чији су представници уз наставнике,учествовали у изради ових програма

Током трогодишњег школовања, кроз велики број часова практичне наставе ученици се обучавају за професионални рад у различитим врстама угоститељских објеката, тачније оспособљавају се за комплетан пријем, прихват и квалитетно услуживање гостију у угоститељским објектима.

Током школовања ученици изучавају мање општеобразовне, а већим делом стручне предмете. Вежбе, практична настава и блок настава реализују се у ресторанима, хотелима и другим установама са којима школа има потписане уговоре .

Након завршеног школовања ученици могу уписати Високе струковне студије. (нпр.Висока хотелијерска школа)

Наставни план за трогодишњи образовни профил Конобар

Наставни план за образовни профил Конобар за 2020/21. годину