ЈАСМИНА ПОПОВИЋ

Рођена је 06.03.1961. године уБеограду. По завршеној гимназијиуписала је и завршила Филолошки факултетУниверзитета у Београду, одсек занемачки језик и књижевност. У Математичкој гимназији се запослила 1985. године. Са радом у Средњојтуристичкој школи почиње 1986. Године као професор немачког језика. Годину дана касније је положила истручни испит. Тренутно поред послова у настави обавља и посао помоћника директора школе.