GREEN GLOBETROTTERS IN EU - ERASMUS PROJECT

Уверени смо да су наши ученици свесни климатских промена. Еколошки концепт развоја људског друштва препознаје ову тему као важну и ставља је у жижу интересовања.

Све школе које учествују у овом пројекту су смештене у познатим туристичким местима. Циљ овог пројекта је да се доведе у питање место одрживог развоја током путовања, заштита културног наслеђа и спроведе еколошки одговорна политика у установама које примају младе путнике. Овај пројекат пружа конкретне културне и научне елементе.

Ово је права прилика да се ученици упознају и науче о туризму у свакој од земаља и темама повезаних са туризмом: Светска баштина UNESCO, ознаке еко-туризма, сеоски туризам и емисија угљеника, тј. угљен-диоксида.

Установе које учествују у овом пројекту су разнолике и разноврсне.То су

школе из 5 земаља:

• Француске - вишенаменска средња школа из Вилфонтена и Aмбасадорска школа европског парламента из Бургоан Жалије-а, обе у близини другог највећег града у Француској, Лиона

• Турске - школа из Анталије

• Италије - Хотелијерска школа из Фраскатија, близу Рима

• Португала - школа у граду Фуншал, покрајина Мадеира

• Србије - Средња туристичка школа из Београда

Током двогодишњег трајања пројекта ученици ће деловати у међународном окружењу и стећи следеће вештине:

1. Знање о одрживом туризму

2. Европско-еко грађанство

3. Међуљудска комуникација

4. ИКТ- нове технологије - дигиталне вештине

Знање о одрживом туризму стећи ће се током теоријских и истраживачких активности, али и током свих посета које планира свака земља местима која су препознатљива због њихове посебности, а то су : UNESCO локација, локације сеоског туризма или установа која користи еколошку ознаку.

Европско еко-грађанство је непосредно у средишту пројекта. Учесници ће схватити да су земље различите, али да је улог исти. Било у Европи или ван ЕУ, ученици ће схватити да су климатска и еколошка питања, питања која се односе на глобалном нивоу.

Међуљудска комуникација, способност заједничког кретања и интеракције постају неопходни у послу. Енергија везе биће у средишту пројекта захваљујући раду транснационалних тимова. Активности „учења-подучавања-тренинга“ са ученицима кроз заједнички рад омогућиће развијање усменог и писменог изражавања модерног језика који се користи за комуникацију ( енглески језик ).

Коришћење дигиталних алата и одговорна употреба интернета помоћи ће ученицима да стекну дигиталне вештине, да користе ИКТ, веб алате, употребу софтвера, апликација итд.

Активности ће се изводити и надгледати на Твин Спејсу повезаног Е-твининг пројекта. Један од резултата пројекта биће вишејезични еколошки лексикон који ће се прелиставати на мрежи и подстаћи размишљање о концепту и изазовима одрживог туризма.

Чланови пројектног тима су :

1. Татјана Вијатов, координатор пројекта

2. Весна Дрљача

3. Весна Филиповић

4. Драгана Марешевић


СТРУЧНА АКТИВНОСТ ПРОФЕСОРА МЕЂУНАРОДНОГ ТИМА

Прва стручна активност планирана пројектом и сусрет професора 5 земаља учесница-Француске, Турске, Португалије, Италије и Србије, реализована је октобра 2021.године у Француској. У средњој школи Gambettaу граду Bourgoin Jallie и средњој школи Leonardo da Vinci у граду Vilfontaine, одржане су обуке, презентован начин реализације задатака сваке земље и прихваћени предложени термини путовања у саваку од земаља учесница у наредном двогодишњем периоду трајања пројекта.

Професорке Татјана Вијатов-координатор пројекта и Мирјана Белензада, су представљале Средњу туристичку школу у Француској.