ДУШИЦА АНТАНАСИЈЕВИЋ ИЛИЋ

Рођена је 1974. године у Врању. Након завршене гимназије "Бора Станковић" у Врању, уписује Природно-математички факултет у Београду, смер "професор математике и информатике". Дипломирала је 1999. године. Уписала је специјалистичке студије на матичном факултету, одсек "Методика наставе информатике и рачунарства". У Средњој туристичкој школи ради од септембра 2006. године као професор математике.