ЂОРЂЕ СТОЈАНОВИЋ

Рођен 11.01.1980. у Крагујевцу, у Београду живи од рођења. Завршио основну школу "Свети Сава" на Врачару, средњу Угоститељско-туристичку школу, смер - кулинарски техничар. Након тога уписао и завршио Високу хотелијарску школу смер - ресторатерство, а своје знање и стручну спрему надоградио на Универзитету Сингидунум смер - хотелијерство где је завршио четврту годину студија и стекао звање дипломираног економисте - менаџер хотелијерства. Ради у школи од септембра 2009. године.