ДАЛИБОР НЕНАДОВИЋ

Рођен је 05.02.1974. У Средњој туристичкој школи је запослен као наставник услуживања са практичном наставом. Завршио је Средњу угоститељску школу, а потом и Вишу хотелијерску школу у Београду. Десет година радног стажа провео је у ресторану "Верди" на функцији менаџера објекта. После тога је радио у ресторану "Франш" као шеф реона. Истовремено је радио и као сарадник Више хотелијерске школе као инструктор за практичну наставу