ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА OeADa

OeAD, austrijska agencija za obrazovanje i internacionalizaciju (bivši Kulturkontakt Austria), u okviru regionalnog projekta „Efikasno osiguranje kvaliteta kroz uspešno upravljanje promenama – izgradnja kapaciteta za direktore/ke srednjih stručnih/tehničkih škola”, koji realizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji s austrijskom agencijom OeAD je organizovala završnu konferenciju sa fokusom na ulogu školskog liderstva u razvoju kvaliteta u srednjim stručnim školama. U okviru regionalnog projekta koji je započeo 2017 godine završena su dva kruga obuke, a jedan od trenera je bio direktor Srednje turističke škole Dragutin Miličić. Obukama, čiji glavni cilj je bio jačanje kompetencija direktora/ka za unapređenje kvaliteta rada škola i upravljanje promenama, je obuhvaćeno ukupno 80 direktora/ka srednjih stručnih/tehničkih škola koji su obučeni na tom području. Na konferenciji su prezentovani rezultati obuke kao i izvršena evaluacija, a ujedno je poslužila za razmjenu mišljenja i iskustava direktora/ka srednjih stručnih/tehničkih škola.