НОВИ ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈУ НАСИЉА

Поштовани,

нови правилник о поступању у случају насиља можете прочитати на нашој страници "ШКОЛА - АКТИ" или на следећем линку:

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање