СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ

Стручно упутство за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/21. години прочитајте на следећим линковима:

Стручно упутство за 2020/21.годину

Допуна стручног упутства за 2020/21.годину