УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Образовни профил: Туристички техничар

Линк: Туристички техничар

Број ученика: 90

Степен стручне спреме: IV степен

Шифра образовног профила: BGNB SD 4K16S

Минимални број бодова у 2021/2022. години: 76,57


Образовни профил: Кулинарски техничар

Линк: Кулинарски техничар

Број ученика: 30

Степен стручне спреме: IV степен

Шифра образовног профила: BGNB SD 4K03S

Минимални број бодова у 2021/2022. години: 77,94


Образовни профил: Хотелијерско – ресторатерски техничар

Линк: Угоститељски техничар

Број ученика: 30

Степен стручне спреме: IV степен

Шифра образовног профила: BGNB SD 4K04S

Минимални број бодова у 2021/2022. години: 74,43


Образовни профил: Кувар

Линк: Кувар

Број ученика: 30

Степен стручне спреме: III степен

Шифра образовног профила: BGNB SD 3K08S

Минимални број бодова у 2021/2022. години: 70,41


Образовни профил: Конобар

Линк: Конобар

Број ученика: 30

Степен стручне спреме: III степен

Шифра образовног профила: BGNB SD 3K07S

Минимални број бодова у 2021/2022. години: 63,54


Пријава за упис може да се поднесе на два начина:

1. На порталу, електронским путем; 14. 07. од 08 часова до 20. 07. до 24 часа

2. У школи, писменим путем; 14. и 15.07. од 08 до 15 часова.


Напомена

Информација за ученике следећих профила: угоститељске техничаре, кулинарске техничаре, конобаре и куваре:

1. Ученици су дужни да дођу на упис, како би се узеле мере за униформе.

2. Родитељи плаћају половину цене униформе приликом уписа-узимања мера, а остатак приликом преузимања униформи, у септембру месецу.


Цена униформе

* Јединична цена униформи за хотелијерско-ресторатерске техничаре и конобаре – женска 6.120,00 дин.

* Јединична цена униформи за хотелијерско-ресторатерске техничаре и конобаре - мушка: 6.360,00 дин.

* Јединична цена униформи за кулинарске техничаре и куваре - женска: 4.800,00 дин.

* Јединична цена униформи за кулинарске техничаре и куваре - мушка: 4.800,00 дин.

Срећно при УПИСУ!